Listopad 2019

Rekreační areál Pilák

Byly dokončeny plánované práce spojené s výměnou povrchu fotbalového hřiště a položením použité umělé trávy z fotbalového stadiónu. Na jaře budou jednotlivé díly svařeny a povrch upraven do konečné podoby. Proběhla výměna oplocení kolem fotbalového hřiště a před začátkem příští sezóny dokončíme výměnu plotu u hřiště na plážový volejbal a budou nataženy ochranné sítě kolem obou sportovišť.

Hotel Tálský mlýn

Obsazenost hotelu v listopadu 2019 byla 47 % a hotel navštívilo celkem 268 hostů. Na konci března bude končit nájemce restaurace. Protože se dlouhodobě nedaří vyřešit pronájem restaurace, tak rada města rozhodla o změně koncepce a připravuje se výběrové řízení na nového nájemce celého objektu (restaurace i ubytovací části). Sledujte naše webové stránky.

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu v listopadu 2019 byla 91,06 %. Zájemci o umístění reklamních billboardů na budově za výhodných podmínek volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna)

Zájemci o pronájem prostor sledujte naše webové stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“ nebo volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Relaxační centrum

V listopadu 2019 navštívilo Relaxační centrum celkem 18591 klientů (z toho bazénovou část 15121, wellness 3386 a solnou jeskyni 84). Relaxační centrum bude uzavřeno ve dnech 24. a 25. prosince. Zájemci o umístění reklamy volejte na tel. čísla 737 203 054 nebo 603 228 148. Těšíme se na vaši návštěvu.

Zimní stadión

V současné době pracujeme se zástupci města na změnách při obsazování a využívání zimního stadiónu, protože poptávka již značně převyšuje časové možnosti nabídky a je nutné provést některé organizační změny. Všechny informace budou uvedeny v časovém rozvrhu na našich webových stránkách.

Fotbalový stadión

V listopadu se realizovala výměna povrchu u hřiště s umělou trávou směrem k cyklistické stezce. Díky tomu budeme moci zpětně využívat granulát, kterým se umělá tráva zasypává a v zimě se vyhrne se sněhem. Zájemci o pronájem plochy s umělým povrchem volejte na telefonní číslo 734 760 598.

Tenisové kurty

Realizovali jsme umístění nové odpadní jímky u kurtů č. 5-7. Ještě nebyly dokončeny práce spojené s napojením nové studny na stávající závlahový systém včetně retenční nádrže. Zájemci o pronájem tenisových kurtů v zimním období sledujte naše webové stránky, na kterých je k dispozici rozvrh.

Ostatní informace najdete na našich webových stránkách www.sportispo.cz nebo na facebookových stránkách.