Říjen 2018

Hotel Tálský mlýn

Obsazenost hotelu v říjnu 2018 byla 48,6 % a hotel navštívilo celkem 265 klientů. Restaurace hotelu byla znovu otevřena dne 25. října. Proběhla oprava dvou komínových těles v hotelové části.

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu v říjnu 2018 byla 95,31 %. V současné době probíhá výměna zařízení zbývajících pokojů ve 4. patře a opravy sociálních zařízení v přízemí a v 5. patře. Zájemci o umístění reklamních billboardů na budově (4 volná místa) volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Autokempink Pilák

Letošní sezóna již byla ukončena. V říjnu proběhla výměna podlahy v hlavní recepci č. 1.

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“ nebo volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Rekreační areál Pilák

Letošní sezóna již byla ukončena.

Relaxační centrum

V říjnu 2018 navštívilo Relaxační centrum celkem 17768 klientů (z toho bazénovou část 14665, wellness 3026 a solnou jeskyni 77). Dále jsme nakoupili nová odpočinková lehátka do wellness. Zájemci o umístění reklamy volejte na tel. čísla 737 203 054 nebo 603 228 148. Sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz a facebookové stránky.

Zimní stadión

Na začátku října byly dokončeny práce na opravě přední a vstupní části zimního stadiónu. V současné době se opravuje plocha před zimním stadiónem a proběhla oprava havárie kanalizace před restaurací. Zájemci o pronájem ledové plochy volejte na telefonní číslo 734 792 422.

Fotbalový stadión

Původní povrch umělé trávy byl z části využit na fotbalovém stadiónu a v příspěvkových organizacích města. Zbývající materiál prodáváme za cenu 100,-Kč za běžný metr (šířka cca 180 cm) zájemcům z řad veřejnosti. Byla provedena výměna plotu a ochranných sítí od stávajícího občerstvení až k zadnímu tréninkovému hřišti. Zbývající část realizujeme až v příštím roce po dokončení rekonstrukce tenisových kurtů.

Tenisové kurty

Stále probíhají práce na rekonstrukci čtyř tenisových kurtů (1-4), výstavbě společného zázemí pro tenis a fotbal (6 šaten) a nafukovací haly, která bude k dispozici pravděpodobně od začátku prosince. Provoz venkovní části byl ukončen. Na příští rok plánujeme spuštění nových facebookových stránek. Sledujte informace na webových stránkách www.sportispo.cz.

Lyžařské tratě

V současné době se dokončuje uzavírání smluv na letošní zimní sezónu s vlastníky pozemků, po kterých vedou trasy lyžařských tratí. Všechny stroje jsou na sezónu již připraveny.