Září 2018

Hotel Tálský mlýn

Obsazenost hotelu v září 2018 byla 60,2 % a hotel navštívilo celkem 319 klientů. V termínu od 1. do 24. 10. byla restaurace hotelu z technických důvodů uzavřena s tím, že otevření proběhne dne 25. října. Na podzim je v plánu ještě oprava komínového tělesa hotelové části.

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu v září 2018 byla 92,58 %. Od poloviny listopadu budou v hotelovém domě probíhat opravy sociálních zařízení v přízemí a v 5.NP. Zájemci o umístění reklamních billboardů na budově (2 volná místa) volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Autokempink Pilák

Letošní sezóna již byla ukončena a v současné době probíhají údržbové práce. Bylo provedeno zateplení stropu v sociálním zařízení Táborka a realizuje se nové oplocení asfaltového hřiště.

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“ nebo volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Rekreační areál Pilák

Podobně jako v autokempinku byla letošní sezóna ukončena 12. října. V příštím roce končí lhůta pro udržitelnost projektu, která byla 5 let, takže na rok 2020 budeme připravovat nové podmínky provozu a různé změny a úpravy v areálu. Děkujeme za váš zájem a návštěvnost v průběhu celé sezóny.

Relaxační centrum

Na začátku září proběhla pravidelná roční odstávka, během které byl celý areál kompletně vyčištěn, a byly provedeny nezbytné opravy. V září 2018 navštívilo Relaxační centrum celkem 10925 klientů (z toho bazénovou část 8953, wellness 1902 a solnou jeskyni 70). Zájemci o umístění reklamy volejte na tel. čísla 737 203 054 nebo 603 228 148. Sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz a facebookové stránky.

Zimní stadión

Na začátku října byly dokončeny práce na opravě přední a vstupní části zimního stadiónu. Na podzim chystáme ještě opravu travnaté části před budovou a na příští rok připravujeme opravy severní a jižní venkovní strany zimního stadiónu. Zájemci o pronájem ledové plochy volejte na telefonní číslo 734 792 422.

Fotbalový stadión

Původní povrch umělé trávy bude využit na fotbalovém stadiónu a v příspěvkových organizacích města. Pokud nějaký materiál zbyde, tak ho nejdříve v příštím roce budeme prodávat zájemcům z řad veřejnosti. Dne 15. října budou zahájeny práce na opravě oplocení areálu od stávajícího občerstvení až k zadnímu tréninkovému hřišti. Zbývající část realizujeme až v příštím roce po dokončení rekonstrukce tenisových kurtů.

Tenisové kurty

Stále probíhají práce na rekonstrukci čtyř tenisových kurtů (1-4), výstavbě společného zázemí pro tenis a fotbal (6 šaten) a nafukovací haly, která bude k dispozici, od poloviny listopadu. Provoz venkovní části bude končit v závislosti na klimatických podmínkách.

Sledujte informace na webových stránkách www.sportispo.cz.

Vladimír Kovařík, ředitel