Květen 2020

Autokempink Pilák

Autokempink byl otevřený pro veřejnost dne 25. května. Dokončili jsme úpravy sociálních zařízení a úklid celého areálu autokempu. Objednávat pobyt lze na webových stránkách.

Rekreační areál Pilák

Všechny plánované opravy byly dokončeny a areál je v provozu. Žádáme všechny klienty, aby striktně dodržovali podmínky stanovené vládou ČR a provozovatelem v celém areálu včetně občerstvení.

Hotel Tálský mlýn

Hotel byl na základě výběrového řízení města předán dne 20.5.2020 novému nájemci celého areálu. SPORTIS dokončuje na vlastní náklady nátěr střech.

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelu byla v květnu 83,06 %. Byly dokončeny opravy sociálních zařízení bytů v jednotlivých patrech. Zájemci o umístění reklamních billboardů na budově za výhodných podmínek volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Relaxační centrum

Areál byl otevřený pro veřejnost dne 25.5.2020. V květnu 2020 navštívilo Relaxační centrum celkem 1845 klientů (z toho bazénovou část 1547, wellness 291 a solnou jeskyni 7). Před otevřením jsme provedli úklid celého areálu, takže v září již pravidelná odstávka nebude. Zájemci o umístění reklamy volejte na tel. čísla 737 203 054 nebo 603 228 148.

Zimní stadión

Od 16.3.2020 byl celý Zimní stadion nařízením vlády ČR zavřený pro veřejnost. V současné době probíhají běžné práce při odstávce. Dále probíhají práce na opravách venkovní fasády a nátěru konstrukčních prvků směrem ke skateparku. V květnu byl na zimní stadion instalován kamerový systém se záznamovým zařízením (celkem 6 kamer). Pokračují práce na studii zadržování srážkových vod z přírody.

Fotbalový stadión

V současné době probíhají práce na údržbě areálu. Od května mohou fotbalisté trénovat dle stanovených podmínek. Pracuje se na dokončení rozpracovaného napojení areálu na veřejnou kanalizaci a instalaci nových elektrokotlů na topení a teplou vodu. Zájemci o pronájmy volejte na telefonní číslo 734 760 598.

Tenisové kurty

Celý tenisový areál je již v provozu. Na webových stránkách můžete v rozvrhu sportovišť objednávat využití tenisových kurtů. Pokračují práce na studii zadržování srážkových vod z přírody a dokončení napojení studny na závlahový systém.

Ostatní informace najdete na našich webových stránkách www.sportispo.cz nebo na facebookových stránkách.

Dne 25.5.2020 byly spuštěny nové responzivní webové stránky organizace a v současné době se pracuje na odstranění posledních drobných nedostatků.