Duben 2020

Autokempink Pilák

Připravujeme otevření autokempinku k 25. květnu. Dokončujeme poslední úpravy sociálních zařízení a úklid celého areálu autokempu. Objednávat pobyt lze na webových stránkách.

Rekreační areál Pilák

Od 20.dubna je areál v provozu na základě schválení KHS. Byla dokončena oprava a výměna povrchu na fotbalovém hřišti. Žádáme všechny klienty, aby striktně dodržovali podmínky stanovené vládou ČR a provozovatelem v celém areálu včetně občerstvení.

Hotel Tálský mlýn

Hotel byl na základě rozhodnutí vlády ČR celý duben zavřený. Rada města rozhodla na základě výběrového řízení o novém nájemci celého areálu (hotel i restaurace) od 1.6.2020. V květnu plánujeme opravu okapů a nátěr střech celého areálu a předání areálu novému nájemci.

Hotelový dům Morava

Vzhledem k omezenému provozu hotelového domu v dubnu 2020 byla obsazenost 61,52 %. Byly dokončeny opravy sociálních zařízení bytů v jednotlivých patrech. Zájemci o umístění reklamních billboardů na budově za výhodných podmínek volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna)

V letošním roce majitel plánuje rekonstrukci druhého výtahu. Provoz budovy je v běžném režimu. Splatnost faktur za nájem a služby s ním spojenými byla na základě rozhodnutí rady města posunuta o 3 měsíce.

Relaxační centrum

Areál je nařízením vlády ČR pro veřejnost od 16.3.2020 stále uzavřený. Předpokládané otevření je 8.června nebo dle vývoje situace a rozhodnutí vlády ČR. Všechny bazény jsou vypuštěné a přívod všech energií uzavřený. Před otevřením proběhne úklid celého areálu a v září již pravidelná odstávka nebude. Provádí se nutné opravy. Zaměstnanci jsme s jejich souhlasem dočasně převedli na jinou práci (autokempink a rekreační areál) a také čerpají řádnou dovolenou. Zájemci o umístění reklamy volejte na tel. čísla 737 203 054 nebo 603 228 148.

Zimní stadión

Od 16.3.2020 byl celý Zimní stadion nařízením vlády ČR zavřený pro veřejnost. V současné době probíhají běžné práce při odstávce. Dále probíhají práce na opravách venkovní fasády a nátěru konstrukčních prvků směrem ke skateparku. Plánujeme na zimní stadion rozmístit kamerový systém. Pracuje se na studii zadržování srážkových vod z přírody.

Fotbalový stadión

Do konce dubna byl celý fotbalový areál nařízením vlády ČR zavřený pro veřejnost. V současné době probíhají práce na údržbě areálu a od května již mohou fotbalisté trénovat dle stanovených podmínek. Pracuje se na dokončení rozpracovaného napojení areálu na veřejnou kanalizaci a instalaci nových elektrokotlů na topení a teplou vodu. Zájemci o pronájmy volejte na telefonní číslo 734 760 598.

Tenisové kurty

Dne 18. dubna byla uklizena a uskladněna nafukovací tenisová hala a od 20. dubna je celý tenisový areál otevřený pro veřejnost. Na webových stránkách můžete v rozvrhu sportovišť objednávat využití tenisových kurtů.

Ostatní informace najdete na našich webových stránkách www.sportispo.cz nebo na facebookových stránkách.