Pravidla

Pravidla chování na lyžařských běžeckých tratích

 1. Ohleduplnost. Při pohybu na lyžařských trasách buďte vždy ohleduplní ke stopám, ostatním lyžarům i k přírodě. Při provádění údržby tratí zachovávejte dostatečný odstup od strojů, zejména při jízdě z kopce. Vždy se řiďte pokyny obsluhy strojů.
   
 2. Vstup na lyžařské tratě. Lyžařské tratě jsou určeny pouze pro lyžaře, čili pouze pro pohyb s lyžemi na nohou. Na tratích je zakázáno, bez souhlasu provozovatele, pořádat akce komerčního i jiného charakteru, které omezují pohyb ostatních lyžařů.
   
 3. Zákaz vstupu na lyžařské tratě. Vstup na lyžařské tratě je zakázán všem, kteří nemají lyže na nohou. Např. pěším, cyklistům, psům nebo koním. Ve stopách je také zakázán pohyb na lyžích s ocelovou hranou tzv. BC (Back Country). Tyto lyže jsou určeny do volného terénu a při obousměrném pohybu po tratích hrozí, v případě pádu, nebezpečí úrazu pořezáním o ocelovou hranu lyže.
   
 4. Životní prostředí. Nepohybujte se mimo upravené a vyznačené tratě. Hlavně v lesních úsecích tím zachováte klid pro lesní zvěř. Obaly od potravin nebo jiného občerstvení patří zpět do ledvinky a ne do stopy.
   
 5. Pohyb na tratích. Tratě od rolby jsou obousměrné - dvě klasické stopy vedle sebe a po straně pás pro bruslení. Klasicky jezdíme vpravo. Pro bruslení, kde je pouze jeden 3m široký pás platí bod č.1. Bruslíme pouze tam, kde je trať pro bruslení upravena. Ve stopě, která je upravena pouze pro klasiku, je bruslení zakázáno. Při jízdě z kopce dbejte na držení holí co nejvíce u těla, abyste neohrožovali protijedoucí lyžaře.
   
 6. Předbíhání a předjíždění. Předjíždíme zleva a po předjetí se vracíme zpět do pravé stopy. Lyžař, jedoucí vpředu, není povinen uvolnit stopu. 
   
 7. Přednost v jízdě. V případě úpravy pouze jedné stopy má přednost lyžař jedoucí z kopce. Toto pravidlo platí i pro bruslení.
   
 8. Zastavení na tratích. Při zastavení na tratích uvolněte stopu a stůjte pokud možno i mimo bruslařský pás nebo na jeho okraji. Nebraňte v jízdě ostatním lyžařům.
   
 9. Pomoc při nehodách. Jste-li svědkem nehody, poskytněte první pomoc a volejte na některá z těchto telefonních čísel: 112, 155, 150, 158.
   
 10. Dodržování zásad. Zásady pohybu na tratích určují tato pravidla. Provozovatel běžeckých tratí je oprávněn vyloučit z lyžařského provozu osoby, které tato pravidla porušují.