Historie

1. března 2003 získal Martin Koukal v italském Vall di Fiemme zlatou medaili na MS v běhu na lyžích na 50 km volnou technikou a odstartoval tak novou etapu žďárského lyžování především lyžování pro širokou veřejnost.
Do této doby neměli žďárští občané velkou šanci lyžovat v kvalitně a pravidelně upravených stopách. Již začátkem osmdesátých let minulého století začali žďárští lyžaři upravovat skútrem lesní cestu na Račín, ale jednalo se o nepravidelnou a spíše sporadickou úpravu.
Pravidelně lyžovat se dalo pouze na závodních nebo tréninkových tratích na Dolinkách. Ty byly svým profilem pro turistické lyžování nevhodné a tratě byly pouze pro klasiku. Až později se začalo na loukách upravovat malé bruslařské kolečko, které bylo dlouhé pouhých 800 m. Tento stav trval až do sezóny 2000/2001, kdy SK Axiom Orbitt pořídil malou rolbu a měl v úmyslu upravovat tratě většího rozsahu.

V plánu byl velký a malý okruh. Malý se nacházel mezi Dolinkami a Žďárem. Velký okruh vedl ze Žďáru přes Račín, Velké Dářko, Škrdlovice, Světnov, Sklené, Lhotku a zpět do Žďáru. Myšlenka to byla zajímavá, ale z mnoha důvodů nerealizovatelná. Rolba neměla sněžnou frézu ani hydraulické stopovače a upravovala dvě stopy pouze pro klasiku. Rolbu financovalo město Žďár a ročně se dotace na úpravu tratí pohybovala řádově v desítkách tisíc korun.

Byl to malý krůček vpřed, ale zdaleka tato úprava neměla punc pravidelně a kvalitně upravovaných tratí. Nová éra se začala psát již jednou zmiňovaným dnem 1. 3. 2003, kdy žďárský rodák a odchovanec TJ ŽĎAS, Martin Koukal dovezl zlatou medaili z MS. Tehdy se zrodila v hlavě Jiřího Bradáče myšlenka využít Martinova titulu pro vybudování areálu, který bude sloužit široké lyžařské veřejnosti a ne pouze malému počtu závodníků. První sezónu došlo, díky Firmě Lubomír Rek, k technickému zasněžení pozemku o rozloze cca 4 ha, kde byl upravován až 1,5 km dlouhý běžecký okruh. Byla pronajata velká rolba Käsbohrer PB240, která upravovala jednu stopu na klasiku a pás na bruslení. Toto vše provozovala Fa AB Sport. Provoz areálu, který byl osvětlen, financovalo částkou 90 tis. Kč město Žďár. Dalšími firmami, které se podílely na provozu první sezóny, byly firmy ŽĎAS a.s., ODAS a Reklamní agentura TOMEK, Kabely Velké Meziříčí, ELOV a ROSCO Sport.

Částečně z vlastních a částečně z obecních prostředků začala firma AB Sport také pravidelně upravovat 12 km dlouhý okruh v okolí Žďáru a to jak na klasiku, tak na bruslení. Tento počin odstartoval to, co v sezóně 2005/2006 přilákalo na žďársko tisíce vyznavačů běžeckého lyžování, to znamená kvalitně a pravidelně upravované tratě. V další sezóně přešla úprava tratí pod TJ ŽĎAS a její lyžařský oddíl.

Za pomoci TJ ŽĎAS, Martina Koukala, firmy ŽĎAS a.s. a AB Sport se podařilo realizovat zakoupení rolby. Do hry vstoupila i obec Hamry nad Sázavou, kde se začal upravovat 8 km dlouhý okruh. Mimochodem se jedná o to nejkrásnější co se na Vysočině (a možná i v celé republice nachází). Dalším okruhem byly tratě v okolí Polničky.

Město Žďár začalo dotovat úpravu tratí částkou převyšující 200. tis Kč. Jednoduchou úpravou na stopovačích upravuje rolba od sezóny 2005/2006 současně dvě stopy na klasiku a pás na bruslení. Celkem bylo upravováno rolbou 33 km. Skútr nadále upravuje trať na Račín a trasu přes Lhotku ke Třem Studním. Zlom nastává v sezóně 2006/2007, kdy vstupují do hry další subjekty, které se podílejí na úpravě tratí. Kromě města Žďár nad Sázavou a obce Hamry nad Sázavou jsou to obce Velká Losenice, Polnička, Škrdlovice a Kraj Vysočina - Fond Vysočiny.

Celkem se upravuje 50 km tratí (klasika a bruslení) rolbou a 30 km skútrem (na Račín a Velkou Losenici). Tratě jsou kompletně označeny a město Žďár nad Sázavou přispívá na provoz lyžařských běžeckých tratí částkou 300 tisíc Kč ročně.

Od zimní sezóny 2011/2012 zajišťuje provoz a údržbu lyžařských běžeckých tratí příspěvková organizace SPORTIS. V roce 2013 organizace zakoupila novou čtyřkolku na úpravu tratí "Journeyman Gladiátor X8 EFI". Díky tomu lze upravovat tratě i při vrstvě sněhové pokrývky do 10 cm (rolba potřebuje k výjezdu min.25 cm).


Polničský okruh
Rolba
Čtyřkolka