Skatepark

V červnu rok 2017 byla zahájena 1.etapa výstavby Streetparku tj. Skateparku, která byla dokončena dne 30.10.2017.
V rámci této výstavy byl vybudován Skatepark na pozemku o rozloze 458 m2objekt sociálního zázemí o rozloze 20 m2, dlážděné a asfaltové plochy o rozloze 520 m2zatravněné plochy o rozloze 1800 m2 a veřejné osvětlení včetně připojený na inženýrské sítě v celkové hodnotě cca 6,6 mil. Kč.
Celé území je doplněno o lavičky a odpadkové koše. Součástí výstavby bylo také napojení území na stávající cyklistickou stezku, která vede po břehu Sázavy.
Žádáme všechny návštěvníky, aby se nejdříve seznámili s návštěvním řádem Skateparku a následně tento návštěvní řád bez výjimky dodržovali.