Návštěvní řád

Návštěvní řád určuje závazná pravidla všech osob vstupujících do veřejně přístupných prostor Relaxačního centra. 

Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD RELAXAČNÍHO CENTRA - ke stažení

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS - ke stažení

Děkujeme za dodržování návštěvního řádu.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem zařízení.