Červen 2023

Hotelový dům Morava –

Obsazenost hotelového domu Morava byla v červnu 88,03 %. V průběhu července připravujeme opravit prostory únikového východu směrem do atria a zadní vstup do budovy od parkoviště.

Rekreační areál Pilák

Areál je v provozu. V letošním roce jsme vyměnili některá zařízení, která byla již provozem opotřebována. Přijďte si to užít.

Autokempink Pilák

Autokempink je v provozu. Před sezónou jsme prováděli drobné opravy v jednotlivých chatách. V průběhu sezóny budeme pracovat na změnách stávajícího srubu, jehož část bude sloužit k setkávání návštěvníků v případě nepříznivého počasí. Ve skladu lodí bude přes sezónu možnost uskladnění a nabíjení kol.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v červnu byla 11223 klientů (z toho bazénová část 9141, wellness 2029 a solná jeskyně 53). Proběhlo vyhodnocení zkušebního ověřovacího provozu technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“ s dobrými výsledky. Ve smlouvě byla podmínka využití minimálně 71 % vypouštěných vod a bylo dosaženo výsledku ve výši 76,6 %. Dále proběhlo jednání na KHS s tím, že budeme aktualizovat provozní řád a v průběhu 6 měsíců se budou odebírat vzorky na doplňkové sledování kvality vody. Ve spolupráci se zřizovatelem je v letošním roce plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra. V případě dostatku finančních prostředků bychom chtěli nainstalovat novou dětskou skluzavku do dětského bazénu.

Zimní stadión

V současné době probíhají běžné údržbářské práce v celém areálu zimního stadionu. Na vlastní náklady již opravujeme jednu hokejovou kabinu a letos plánujeme opravu další kabiny hokejistů a opravu části střechy nad stolním tenisem. Dále předpokládáme ve spolupráci se zřizovatelem realizovat zadání vypracování studie na rekonstrukci zimního stadiónu.

Fotbalový stadión

Ve spolupráci se zřizovatelem, za předpokladu získání dotace, bychom chtěl v letošním roce realizovat rekonstrukci hlavního travnatého hřiště a zadržování vody v přírodě. Připravili jsme podklady na výměnu světel u umělé trávy za LED světla. Na rok 2024 budeme žádat zřizovatele o realizaci výměny.

Tenisové kurty

Areál je v letním provozu. Ve spolupráci se zřizovatelem, za předpokladu získání dotace, bychom chtěli realizovat rekonstrukci tenisových kurtů 5-7 (místo 3 kurtů budou nově 4 kurty) a zadržování vody v přírodě. Také připravujeme změnu v úpravě stávajícího SW pro nafukovací halu.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky. V současnosti je několik kanceláří volných.

Naše organizace je stále zapojena do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu je z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, která průběžně ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny. Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.