Duben 2023

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v dubnu 92,42 %. V průběhu dubna a května budeme opravovat prostory únikového východu směrem do atria a zadní vstup do budovy od parkoviště.

Rekreační areál Pilák

Areál je v provozu od 15.dubna. V letošním roce připravujeme rozšířit využití amfiteátru a vyměnit některá zařízení, která byla již provozem opotřebována.

Autokempink Pilák

Autokempink jsme otevřeli dne 28.dubna. Před sezónou jsme prováděli drobné opravy v jednotlivých chatách. Máme připravený materiál a v průběhu sezóny budeme pracovat na změnách stávajícího srubu, jehož část bude sloužit k setkávání návštěvníků v případě nepříznivého počasí. Ve skladu lodí bude přes sezónu možnost uskladnění a nabíjení kol.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v dubnu byla 16288 klientů (z toho bazénová část 13219, wellness 2955 a solná jeskyně 114). Proběhlo vyhodnocení zkušebního ověřovacího provozu technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Ve smlouvě byla podmínka využití minimálně 71 % vypouštěných vod a bylo dosaženo výsledku ve výši 76,6 %. Znamená to úsporu cca 6500 m3 vody za rok provozu. Vzhledem k realizaci dalších technických opatření ve vodním hospodářství však došlo k celkové úspoře cca 10000 m3 vody. Ve spolupráci se zřizovatelem je v letošním roce plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra. V případě dostatku finančních prostředků bychom chtěli nainstalovat novou dětskou skluzavku do dětského bazénu.

Zimní stadión

Zimní sezóna 2022/2023 byla ukončena. V letošním roce plánujeme opravu další kabiny hokejistů a opravu části střechy nad stolním tenisem. Dále předpokládáme ve spolupráci se zřizovatelem realizovat zadání vypracování studie na rekonstrukci zimního stadiónu.

Fotbalový stadión

Ve spolupráci se zřizovatelem, za předpokladu získání dotace, bychom chtěl v letošním roce realizovat rekonstrukci hlavního travnatého hřiště a zadržování vody v přírodě. Připravili jsme podklady na výměnu světel u umělé trávy za LED světla. Na rok 2024 budeme žádat zřizovatele o realizaci výměny.

Tenisové kurty

Tenisová nafukovací hala byla v provozu do 14.4.2023. V současné době připravujeme tenisové kurty k letnímu provozu. Ve spolupráci se zřizovatelem, za předpokladu získání dotace, bychom chtěli realizovat rekonstrukci tenisových kurtů 5-7 (místo 3 kurtů budou nově 4 kurty) a zadržování vody v přírodě. Také připravujeme změnu v úpravě stávajícího SW pro nafukovací halu.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky. V současnosti je několik kanceláří volných. Naše organizace je stále zapojena do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu je z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, která průběžně ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.