Březen 2023

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v březnu 78,74 %. Technickými opatřeními, které byly zaměřeny na úspory energií, jsme za rok 2022 ušetřili 17 % tepla (229 GJ). V průběhu března jsme opravili vstup do budovy včetně nové čistící zóny a na jaře provedeme opravy a nátěr některých částí budovy.

Rekreační areál Pilák

V roce 2023 připravujeme rozšířit využití amfiteátru a vyměnit některá zařízení, která byla již provozem opotřebována. Areál plánujeme otevřít do provozu dle počasí, ale velmi pravděpodobně to bude dne 17.4.2023.

Autokempink Pilák

Autokempink je přes zimní období uzavřený. Některým zájemcům jsme umožnili nechat ubytovací zařízení přes zimní období v autokempinku za paušální poplatek. Nakoupili jsme materiál na opravu nevyužité části stávajícího srubu, který bude sloužit k setkávání návštěvníků v případě nepříznivého počasí. Ve skladu lodí bude přes sezónu možnost uskladnění kol. Otevření areálu plánujeme na 28.4.2023.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v březnu byla 17659 klientů (z toho bazénová část 14219, wellness 3342 a solná jeskyně 98). V současné době probíhá vyhodnocení zkušebního ověřovacího provozu technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Ve spolupráci se zřizovatelem je v letošním roce plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra. Také bychom chtěli nainstalovat novou skluzavku do dětského brouzdaliště.

Zimní stadión

Zimní sezóna 2022/2023 byla ukončena. V letošním roce plánujeme opravu další kabiny hokejistů a opravu části střechy nad stolním tenisem. Dále předpokládáme ve spolupráci se zřizovatelem realizovat zadání vypracování studie na rekonstrukci zimního stadiónu.

Fotbalový stadión

Ve spolupráci se zřizovatelem, za předpokladu získání dotace, bychom chtěl v letošním roce realizovat rekonstrukci hlavního travnatého hřiště a zadržování vody v přírodě. Připravili jsme podklady na výměnu světel u umělé trávy za LED světla. Na rok 2024 budeme žádat zřizovatele o realizaci výměny. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky v sekci v rezervační systém.

Tenisové kurty

Ve spolupráci se zřizovatelem, opět za předpokladu získání dotace, bychom chtěli realizovat rekonstrukci tenisových kurtů 5-7 (místo 3 kurtů budou nově 4 kurty) a zadržování vody v přírodě. Tenisová hala bude v provozu do 14.4.2023. Žádali jsme dodavatele SW pro nafukovací halu, aby nám předložil možnosti úspory energií v rámci výměnu SW za nový úspornější a na podklady zatím čekáme.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky. V současnosti je několik kanceláří volných. Naše organizace je stále zapojena do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu je z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, která průběžně ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.