Únor 2023

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v únoru 68,91 %. Proti roku 2022 je mírně nižší, protože pracovní agentury zatím nemají pro svoje zaměstnance práci. Technickými opatřeními, které byly zaměřeny na úspory energií, jsme za rok 2022 ušetřili 17 % tepla (229 GJ). V průběhu března plánujeme opravit vstup do budovy včetně nové čistící zóny a na jaře provedeme opravy a nátěr některých částí budovy.

Rekreační areál Pilák

V roce 2023 připravujeme rozšířit využití amfiteátru a vyměnit některá zařízení, která byla již provozem opotřebována. Přes zimní období je stále k dispozici discgolfové hřiště. Areál plánujeme otevřít do provozu dle počasí, ale velmi pravděpodobně to bude dne 14.4.2023.

Autokempink Pilák

Autokempink je přes zimní období uzavřený. Některým zájemcům jsme umožnili nechat ubytovací zařízení přes zimní období v autokempinku za paušální poplatek. Nakoupili jsme materiál na opravu nevyužité části stávajícího srubu, který bude sloužit k setkávání návštěvníků v případě nepříznivého počasí. Ve skladu lodí bude přes sezónu možnost uskladnění kol.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v únoru byla 17691 klientů (z toho bazénová část 14330, wellness 3177 a solná jeskyně 184). V současné době probíhá vyhodnocení zkušebního ověřovacího provozu technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Dle srovnatelných údajů z let před Covidem-19 jsme měli spotřebu vody v Relaxačním centru cca 25000 m3 ročně. Po zavedení nové technologie byla spotřeba za sledovaných 12 měsíců cca 12400 m3 vody. Ve spolupráci se zřizovatelem je v letošním roce plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra. Také bychom chtěli nainstalovat novou skluzavku do dětského brouzdaliště.

Zimní stadión

Předpokládané ukončení zimní sezóny 2022/2023 je dne 31.3.2023. V letošním roce plánujeme opravu další kabiny hokejistů a opravu části střechy nad stolním tenisem. Dále předpokládáme ve spolupráci se zřizovatelem realizovat zadání vypracování studie na rekonstrukci zimního stadiónu. Zájemci o pronájem ledové plochy sledujte naše webové a facebookové stránky.

Fotbalový stadión

Ve spolupráci se zřizovatelem, za předpokladu získání dotace, bychom chtěl letos realizovat rekonstrukci hlavního travnatého hřiště a zadržování vody v přírodě. Připravili jsme podklady na výměnu světel u umělé trávy za LED světla. Na rok 2024 budeme žádat zřizovatele o realizaci výměny. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky v sekci v rezervační systém.

Tenisové kurty

Ve spolupráci se zřizovatelem, opět za předpokladu získání dotace, bychom chtěli realizovat rekonstrukci tenisových kurtů 5-7 (místo 3 kurtů budou nově 4 kurty) a zadržování vody v přírodě. Tenisová hala bude v provozu do 15.4.2023. Žádali jsme dodavatele SW pro nafukovací halu, aby nám předložil možnosti úspory energií v rámci výměnu SW za nový úspornější. Zájemci o pronájem tenisové nafukovací haly si mohou objednávat tenisové kurty v rezervačním systému na našich webových stránkách.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky. V současnosti je několik kanceláří volných. Naše organizace je stále zapojena do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu je z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, která průběžně ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.