Prosinec 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v prosinci 65,18 %. Za celý rok 2022 byla obsazenost 85,58 %. V hotelovém domě Morava se v roce 2022 ubytovalo celkem 1839 klientů (32426 lůžko dnů). Technickými opatřeními, které byly zaměřeny na úspory energií, jsme za rok 2022 ušetřili 17 % tepla (229 GJ). V prosinci byly dokončeny opravy sociálních zařízení v 1. NP budovy.

Rekreační areál Pilák

V roce 2022 si v areálu vypůjčilo sportovní potřeby celkem 10763 osob v celkové hodnotě 592055,-Kč. V tomto roce jsme vyměnili hlavní poutač při vstupu do areálu a také povrch zbývajících 12 jamek minigolfu, takže je opraveno všech 18 jamek. Na sezonu 2023 jsme dokoupili některá zařízení, která byla již provozem opotřebována. Přes zimní období je k dispozici a využití discgolfové hřiště.

Autokempink Pilák

V průběhu sezony navštívilo autokempink celkem 9141 klientů (21197 lůžko dnů). Během roku neustále opravujeme zařízení nebo nakupujeme sportovní potřeby pro areá, který je u našich klientů velmi oblíbený. V průběhu listopadu proběhla kompletní výměna všech oken a sítí v chatách Javorina. Pro příští rok je připravena možnost v případě nepříznivého počasí využít společenskou místnost.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v prosinci byla 12345 klientů (z toho bazénová část 9348, wellness 2921 a solná jeskyně 76). V celém roce 2022 navštívilo relaxační centrum 172361 klientů (z toho bazénovou část 143484, wellness 28090 a solnou jeskyni 787). Stále probíhá zkušební ověřovací provoz technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Předpoklad úspory 71 % zachycených odpadních vod je reálný. Ve spolupráci se zřizovatelem je plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra.

Zimní stadión

V roce 2022 byla provedena oprava 1 kabiny hokejistů, dále bylo zatepleno průčelí stadionu a provedena oprava trafostanice a servis menšího kompresoru. V roce 2023 bychom chtěli nechat zpracovat studii na celkovou rekonstrukci stadionu, na kterou bude třeba čerpat dotaci.

Fotbalový stadión

Fotbalové oddíly využily v roce 2022 v areálu celkem 1427 hodin a veřejnost 130 hodin. V roce 2022 byla zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou, projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě a nakoupili jsme nové fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky v sekci v rezervační systém.

Tenisové kurty

V roce 2022 využily v areálu tenisové oddíly celkem 4518 hodin a veřejnost 3210 hodin. Dále byla zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů budou nově vybudovány 4 kurty) a byla dokončena projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty. Zájemci o pronájem tenisové nafukovací haly si mohou objednávat tenisové kurty v rezervačním systému na našich webových stránkách.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

V průběhu prosince bude dokončena rekonstrukce druhého výtahu. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Nově jsou k dispozici volné kanceláře k pronájmu. Naše organizace se v průběhu roku 2022 zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které průběžně ubytovává uprchlíky z Ukrajiny.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.