Listopad 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v listopadu 73,41 %. V současné době se dokončují opravy sociálních zařízení v 1. NP budovy. V rámci energetických úspor byla provedena odborná kontrolu všech oken hotelového domu. Máme k dispozici jednu volnou kancelář. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách. Nový ceník služeb zveřejníme na webových stránkách na konci letošního roku.

Rekreační areál Pilák

Areál je přes zimní období uzavřený, ale k dispozici a využití je discgolfové hřiště. V průběhu listopadu proběhla oprava zbývajících 6 jamek minigolfu a nákup nových opotřebovaných prvků včetně šlapadel. Provedli jsme nutné opravy na novou sezónu.

Autokempink Pilák

Areál je uzavřený do začátku května příštího roku. V průběhu listopadu proběhla kompletní výměna všech oken v chatách Javorina a některé opravy na příští sezónu. Na příští sezonu jsme připravili nový ceník služeb, který bude zveřejněný na konci letošního roku.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v listopadu byla 15203 klientů (z toho bazénová část 12049, wellness 3077 a solná jeskyně 77). Stále probíhá zkušební ověřovací provoz technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Předpoklad úspory 71 % zachycených odpadních vod je reálný a zatím se daří naplňovat. Ve spolupráci se zřizovatelem je plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra. V současné době se řeší provozní doba na rok 2023, který zveřejníme na konci roku 2022.

Zimní stadión

Provoz zimního stadionu je v plném proudu a zájemci si mohou rezervovat místo v našem rezervačním systému. V příštím roce bychom chtěli nechat zpracovat studii na celkovou rekonstrukci stadionu. Podle dostupných informací by vlastník měl dostat na tuto studii dotaci.

Fotbalový stadión

Byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky v sekci v rezervační systém.

Tenisové kurty

Projektová dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů budou nově vybudovány 4 kurty) byla dokončena stejně jako projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion. Zájemci o pronájem tenisové nafukovací haly si mohou objednávat tenisové kurty v rezervačním systému na našich webových stránkách.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

V průběhu prosince bude dokončena rekonstrukce druhého výtahu. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Nově jsou k dispozici volné kanceláře k pronájmu. Naše organizace se zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny.

Organizace připravila rozpočet na rok 2023, který bude zastupitelstvo města schvalovat dne 15.12.2022.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.