Říjen 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v říjnu 89,15 %. V současné době probíhá realizace oprav sociálních zařízení v 1. NP budovy. V rámci energetických úspor jsme nechali provést odbornou kontrolu všech oken. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál je již uzavřený. V průběhu října proběhla oprava zbývajících 6 jamek minigolfu. Všech 18 jamek má již novou povrchovou úpravu v umělé trávě. Děkujeme všem za návštěvu v letošním roce.

Autokempink Pilák

Provoz autokempinku byl pro letošní rok ukončen dne 2. října. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří navštívili autokempink Pilák v letošním roce. V letošním roce se projevil enormní zájem rekreantů v příjmové části organizace. Objednávejte si pobyt na příští sezonu s časovým předstihem vzhledem k velkému zájmu. V průběhu listopadu ještě proběhne kompletní výměna všech oken v chatách Javorina.

Relaxační centrum

Celková návštěvnost v říjnu byla 14710 klientů (z toho bazénová část 11586, wellness 3032 a solná jeskyně 92). Probíhá zkušební ověřovací provoz technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Předpoklad úspory 71 % zachycených odpadních vod se jeví jako velmi reálná a zatím se ji daří naplňovat. Ve spolupráci se zřizovatelem je plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra.

Zimní stadión

Provoz zimního stadionu je v plném proudu a zájemci si mohou rezervovat místo v našem rezervačním systému. V příštím roce bychom chtěli nechat zpracovat studii na celkovou rekonstrukci stadionu.

Fotbalový stadión

Byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Projektová dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů budou nově vybudovány 4 kurty) byla dokončena stejně jako projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion. Dne 8. října jsme postavili nafukovací halu na zimní sezonu 2022/2023. Objednávejte tenisové kurty na našich webových stránkách.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Naše organizace se zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny.

Organizace připravila rozpočet na rok 2023. Vzhledem k extrémně vysokým cenám energií jsme předložili radě města návrh na nové ceníky služeb sportovišť a úpravu provozní doby a nový ceník služeb v Relaxačním centru. Rada města návrhy, které vstoupí v platnost 1.1.2023, schválila. V aktualitách na našich webových stránkách si změny od 1.1.2023 můžete prohlédnout. Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.