Září 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v září 90,08 %. Od 6.10. do začátku prosince proběhne realizace oprav sociálních zařízení v 1. NP budovy. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál bude otevřený přibližně do poloviny října dle počasí. Oprava zbývajících jamek minigolfu bude realizována dne 10. října, takže bude celý minigolf opravený. Děkujeme všem za návštěvu v letošním roce a těšíme se na rok příští.

Autokempink Pilák

Provoz autokempinku byl pro letošní rok ukončen dne 2.října. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří navštívili autokempink Pilák v letošním roce. Objednávejte si pobyt na příští sezonu s časovým předstihem vzhledem k velkému zájmu. Na podzim proběhne výměna všech oken u chat Javorina.

Relaxační centrum

V září byla v Relaxačním centru 8denní celoroční odstávka, během které proběhlo kompletní vyčištění a údržba celého areálu. Návštěvnost byla v září celkem 8408 klientů (z toho bazénová část 6531, wellness 1819 a solná jeskyně 58). Stále probíhá zkušební ověřovací provoz technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Ve spolupráci se zřizovatelem je plánovaná realizace umístění nových solárních panelů na střechu Relaxačního centra.

Zimní stadión

Provoz zimního stadionu je v plném proudu a zájemci si mohou rezervovat místo v našem rezervačním systému. Na začátku září došlo k předání jedné kompletně rekonstruované kabiny včetně sociálního zařízení.

Fotbalový stadión

Byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Projektová dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů nově 4 kurty) byla dokončena stejně jako projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion. Dne 8. října budeme stavět nafukovací halu na zimní sezonu 2022/2023.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky.

Naše organizace se zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. Organizace připravuje rozpočet na rok 2023. Vzhledem k extrémně vysokým cenám energií připravujeme nové ceníky služeb, které budou v případě jejich schválení radou města platné od 1.1.2023. O výsledku vás budeme informovat. Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.