Srpen 2022

Hotelový dům Morava –

Obsazenost hotelového domu Morava byla v srpnu 88,05 %. Na konci srpna bylo opakovaně vyhlášeno výběrové řízení na realizaci opravy sociálních zařízení v 1.NP budovy (2x bylo zrušeno z důvodu vysoké nabídkové ceny). Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

V areálu proběhlo v průběhu prázdnin několik významných akcí (KoresponDance, Dračí lodě, Kultura pod hvězdami aj.), které se vydařily. Opravu zbývajících 6 jamek minigolfu bychom chtěli realizovat ještě v letošním roce. Přijďte si k nám užít babí léto. Otevření areálu je v plánu přibližně do poloviny října dle počasí.

Autokempink Pilák

Na konci září bude také končit provoz autokempinku. V letošním roce byl opět velký zájem o poskytované služby a touto cestou děkujeme všem našim věrným i novým klientům za návštěvu. Na podzim plánujeme výměnu všech oken u chat Javorina. Zájemci sledujte naše webové stránky.

Relaxační centrum

V srpnu byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 14454 klientů (z toho bazénová část 12699, wellness 1690 a solná jeskyně 65). Stále probíhá zkušební ověřovací provoz dokončené instalace technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Ve spolupráci se zřizovatelem bychom chtěli realizovat nové solární panely na střechu relaxačního centra co nejdříve, protože náklady na energie rostou téměř geometrickou řadou.

Zimní stadión

Ihned na začátku srpna jsme začali s výrobou ledu na sezonu 2022/2023. Zřizovatel investoval akci zateplení průčelí stadionu. Dne 19.srpna 2022 proběhla na zimním stadionu a rychlobruslařském oválu velká akce Hvězdy 2022 v rámci které proběhla autogramiáda, hokejový zápas hvězd a zábavný večer s živou hudbou. Vzhledem k ohlasu návštěvníků se akce, kterou zajišťovalo vedení SKLH, povedla. Na začátku září došlo k předání jedné rekonstruované kabiny včetně sociálního zařízení.

Fotbalový stadión

Stále probíhají práce na projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Pracujeme na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů je v plánu vybudovat 4 kurty). Ve spolupráci se zřizovatelem se pracuje na projektové dokumentaci na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion. Dne 8. října budeme stavět nafukovací halu na zimní sezonu 2022/2023.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky.

Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je 35 míst v 8 pokojích. V srpnu zde bylo ubytováno 25 osob.

Organizace připravuje rozpočet na rok 2023. Vzhledem k extrémně vysokým cenám energií připravujeme nové ceníky služeb, které budou platné od 1.1.2023. O výsledku vás budeme informovat.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.