Červenec 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v červenci 84,46 %. Probíhá výběrové řízení na realizaci opravy sociálních zařízení v 1.NP budovy (již 2x bylo zrušeno z důvodu vysoké nabídkové ceny). Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál je v provozu. Nejpozději na jaře příštího roku opravíme zbývajících 6 jamek minigolfu. V případě dobrého počasí proběhne 15-17.7. akce KoresponDance. V období prázdnin proběhnou mj. i „Dračí lodě“ a nově velmi zajímavá třídenní akce „Kultura pod hvězdami“ v amfiteátru areálu.

Autokempink Pilák

Autokempink je v provozu a o ubytování je velký zájem. V letošním roce ve spolupráci s nájemcem bufetu zajišťujeme nadstandardní stravování pro naše klienty v případě jejich zájmu. Dále jsme opravili zásobování pitnou vodou. Na podzim plánujeme výměnu všech oken u chat Javorina. Zájemci sledujte naše webové stránky.

Relaxační centrum

V červenci byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 12505 klientů (z toho bazénová část 11400, wellness 1051 a solná jeskyně 54). Celý rok probíhá zkušební ověřovací provoz dokončené instalace technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Již se projevuje úspora díky realizaci této doplňkové technologie zejména ve spotřebě vody. V platnosti je nový ceník služeb od 1.7.2022.

Zimní stadión

Dne 19.srpna 2022 proběhne na zimním stadionu a rychlobruslařském oválu projekt Hvězdy 2022 v rámci kterého proběhne autogramiády, hokejový zápas hvězd a zábavný večer s živou hudbou. V současné době provádíme úklidové a údržbářské práce na areálu stadionu. Proběhlo výběrové řízení na opravu jedné kabiny vč. sociálního zařízení. Realizaci předpokládáme do konce srpna. Ve spolupráci se zřizovatelem proběhne do 17.8.2022 zateplení průčelí zimního stadionu, což povede ke snížení energetické náročnosti. Dne 31.7.2022 ve 24.00 hodin jsme začali s výrobou ledu na novou sezónu 2022/2023.

Fotbalový stadión

Probíhají intenzivní práce na projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. V letošním roce jsme již dokoupili zbývající bezpečnostní fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Tenisové kurty jsou v plném provozu. Pracujeme na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů je v plánu vybudovat nově 4 kurty). Ve spolupráci se zřizovatelem se pracuje na projektové dokumentaci na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je 35 míst v 8 pokojích. V červenci zde bylo ubytováno 27 osob.

 

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.