Červen 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v červnu 89,32 %. Probíhá výběrové řízení na realizaci opravy sociálních zařízení v 1.NP budovy, které bylo již 2x zrušeno z důvodu vysoké nabídkové ceny. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál je v provozu. Nejpozději na jaře příštího roku opravíme zbývajících 6 jamek minigolfu. V případě dobrého počasí proběhne 15-17.7. akce KoresponDance. V období prázdnin proběhnou mj. i „Dračí lodě“ a nově velmi zajímavá třídenní akce „Kultura pod hvězdami“ v amfiteátru areálu.

Autokempink Pilák

Autokempink je v provozu a o ubytování je velký zájem. V letošním roce ve spolupráci s nájemcem bufetu zajišťujeme nadstandardní stravování pro naše klienty v případě jejich zájmu. Dále připravujeme opravu zásobování pitnou vodou. Na podzim plánujeme výměnu všech oken u chat Javorina.

Relaxační centrum

V červnu byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 11116 klientů (z toho bazénová část 9673, wellness 1400 a solná jeskyně 43). Celý rok probíhá zkušební ověřovací provoz dokončené instalace technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Nyní se již začíná projevovat úspora díky realizaci této doplňkové technologie zejména ve spotřebě vody. Od 1.7.2022 je platný nový ceník služeb.

Zimní stadión 

Dne 19.srpna 2022 proběhne na zimním stadionu a rychlobruslařském oválu projekt Hvězdy 2022 v rámci kterého proběhne autogramiády, hokejový zápas hvězd a zábavný večer s živou hudbou. V současné době provádíme úklidové a údržbářské práce na areálu stadionu. Proběhlo výběrové řízení na opravu jedné kabiny vč. sociálního zařízení. Realizaci předpokládáme do konce srpna. Oprava střechy nad prostorem části stolního tenisu byla z důvodu nedostatku finančních prostředků odložena na rok 2023.

Fotbalový stadión

Probíhají intenzivní práce na projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. V letošním roce jsme již dokoupili zbývající bezpečnostní fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Tenisové kurty jsou v plném provozu. Pracujeme na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů je v plánu vybudovat nově 4 kurty). Ve spolupráci se zřizovatelem se pracuje na projektové dokumentaci na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je 35 míst v 8 pokojích. V současné době je zde ubytováno 27 osob. Od 1.7.2022 jsou platné nové ceníky ubytovacích a sportovních služeb na jednotlivých střediscích.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.