Květen 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v květnu 93,26 %. Probíhá výběrové řízení na realizaci opravy sociálních zařízení v 1.NP budovy. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál je od dubna v provozu. Letos jsme opravili dalších 6 jamek minigolfu, na které byla instalována umělá tráva. Nejpozději na jaře příštího roku opravíme zbývajících 6 jamek. V období prázdnin proběhnou mj. i „Dračí lodě“ a nově velmi zajímavá třídenní akce „Kultura pod hvězdami“ v amfiteátru areálu.

Autokempink Pilák

Autokempink je od konce dubna v provozu. V letošním roce budeme ve spolupráci s nájemcem bufetu zajišťovat nadstandardní stravování pro naše klienty. Dále připravujeme opravu zásobování pitnou vodou a elektrického rozvaděče v areálu Táborka. Na podzim plánujeme výměnu všech oken u chat Javorina.

Relaxační centrum

V květnu byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 15244 klientů (z toho bazénová část 12899, wellness 2302 a solná jeskyně 43). Celý rok bude probíhat zkušební ověřovací provoz dokončené instalace technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Nyní se již začíná projevovat úspora díky realizaci této doplňkové technologie. Spotřeba vody za měsíce březen až květen je ve srovnatelném období minulých let nižší o 40 %.

Zimní stadión

V současné době provádíme úklidové a údržbářské práce na areálu stadionu. Ve spolupráci se zřizovatelem pracujeme na zadávacích podmínkách na opravu hokejové kabiny v celkové částce cca 900 tis. Kč. Oprava střechy nad prostorem části stolního tenisu byla z důvodu nedostatku finančních prostředků odložena na rok 2023.

Fotbalový stadión

Probíhají intenzivní práce na projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. V letošním roce jsme již dokoupili zbývající bezpečnostní fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Tenisové kurty jsou v plném provozu. Pracujeme na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů je v plánu vybudovat nově 4 kurty). Ve spolupráci se zřizovatelem se pracuje na projektové dokumentaci na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je 35 míst v 8 pokojích. V současné době je zde ubytováno 23 osob.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.