Duben 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v dubnu 88,48 %. Je zpracovaná projektová dokumentace na opravu sociální zařízení v prostorách, které pronajímáme a bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci opravy. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál byl otevřený dne 15.4.2022. Letos jsme opravili dalších 6 jamek minigolfu, na které byla instalována umělá tráva. Ještě letos nebo nejpozději na jaře příštího roku opravíme zbývajících 6 jamek. V období prázdnin proběhnou mj. i „Dračí lodě“ a nově velmi zajímavá třídenní akce „Kultura pod hvězdami“ v amfiteátru areálu.

Autokempink Pilák

Areál byl otevřený dne 29.4.2022. V letošním roce plánujeme ve spolupráci s nájemcem bufetu zajišťovat nadstandardní stravování pro naše klienty. Dále připravujeme opravu zásobování pitnou vodou a elektrické rozvaděče v areálu Táborka. Plánujeme také výměnu všech oken u chat Javorina.

Relaxační centrum

V březnu byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 16284 klientů (z toho bazénová část 13726, wellness 2513 a solná jeskyně 45). Celý rok bude probíhat zkušební ověřovací provoz dokončené instalace technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Nyní se již začíná projevovat úspora díky realizaci této doplňkové technologie.

Zimní stadión 

Provoz na zimním stadionu byl ukončen 10.4.2022 na základě rozhodnutí vlastníka, který se dohodl s SKLH. V současnosti se začali realizovat úklidové a údržbářské práce na areálu. Ve spolupráci se zřizovatelem pracujeme na zadávacích podmínkách na opravu hokejové kabiny v celkové částce cca 900tis. Kč. Oprava střechy nad prostorem části stolního tenisu byla z důvodu nedostatku finančních prostředků odložena na rok 2023.

Fotbalový stadión

Stále řešíme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. V letošním roce jsme již dokoupili zbývající bezpečnostní fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

Tenisové kurty 1-4 jsou již v provozu a připravují se kurty 5-7, které budou otevřeny pro veřejnost dne 9.5.2022. Pracujeme na zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů bychom chtěli vybudovat nově 4 kurty). Ve spolupráci se zřizovatelem se pracuje na projektové dokumentaci na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Provoz v této budově není nijak omezen. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky. Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je 35 míst v 8 pokojích. V současné době je zde již ubytováno 23 osob.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.