ÚNOR 2022

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v únoru 89,2 %. V tomto zařízení je běžný provoz v souladu s nařízeními vlády ČR. V roce 2022 plánujeme, ve spolupráci se zřizovatelem, opravit sociální zařízení v prostorách, které pronajímáme. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál je v zimním období mimo provoz. Letos budeme pokračovat v opravách minigolfu (dalších 6 jamek). V období prázdnin proběhnou mj. i „Dračí lodě“ a nově velmi zajímavá třídenní akce „Kultura pod hvězdami“ v amfiteátru areálu.

Autokempink Pilák

Areál je v zimním období mimo provoz. V letošním roce plánujeme ve spolupráci s nájemcem bufetu zajišťovat nadstandardní stravování (polopenze) pro naše klienty. Dále opravíme rezervu pro zásobování pitnou vodou a elektrické rozvaděče v areálu Táborka. Plánujeme také výměnu oken u chat Javorina.

Relaxační centrum

V únoru byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 18319 klientů (z toho bazénová část 15479, wellness 2744 a solná jeskyně 96). Dokončili jsme realizaci akce na úsporu energií s názvem „Recyklace odpadních vod“, která by měla přinést roční úsporu nákladů na energie ve výši cca 1,4 mil. Kč. V březnu byl již zahájen zkušební provoz, během kterého dojde k doladění propojení nové a současné technologie.

Zimní stadión

Zimní stadion je v běžném provozu za dodržování nařízení vlády ČR. Provoz bude v letošním roce prodloužený do půlky dubna. V roce 2022 plánujeme, ve spolupráci se zřizovatelem, opravu střechy nad prostorem části stolního tenisu a opravu hokejové kabiny. Veřejné bruslení provozuje SKLH.

Fotbalový stadión

V současné době se zadává vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. V letošním roce dokoupíme zbývající bezpečnostní fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

V současné době je v provozu nafukovací hala. V letošním roce plánujeme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů vybudování nově 4 kurtů). Ve spolupráci se zřizovatelem bude dokončena projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Provoz v této budově není nijak omezen. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky.

Lyžařské běžecké tratě

Letošní sezóna je pravděpodobně ukončena a připojí se k těm, během kterých opět nebyl dostatek sněhu, protože počasí je velmi nestále. Sněhové podmínky jsou v posledních letech velmi špatné. Přesto děkujeme všem lyžařům za přízeň a věříme, že v příštích letech bude situace lepší.

Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině, zejména jejím občanům pobývajícím u nás.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.