Březen 2022

 

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu Morava byla v březnu 91,72 %. Je zpracovaná projektová dokumentace na opravu sociální zařízení v prostorách, které pronajímáme a bude zahájeno výběrové řízení na realizaci opravy. Zájemci o pronájem kanceláře sledujte naše webové stránky.

Rekreační areál Pilák

Areál se v současné době připravuje k otevření dne 15.4.2022. Letos jsme již opravili dalších 6 jamek minigolfu, na které byla instalována umělá tráva. V období prázdnin proběhnou mj. i „Dračí lodě“ a nově velmi zajímavá třídenní akce „Kultura pod hvězdami“ v amfiteátru areálu.

Autokempink Pilák

Areál se začíná připravovat na otevření 1.května 2022. V letošním roce plánujeme ve spolupráci s nájemcem bufetu zajišťovat nadstandardní stravování pro naše klienty. Dále připravujeme opravu zásobování pitnou vodou a elektrické rozvaděče v areálu Táborka. Plánujeme také výměnu oken u chat Javorina.

Relaxační centrum

V březnu byla návštěvnost Relaxačního centra celkem 18755 klientů (z toho bazénová část 15701, wellness 2963 a solná jeskyně 91). Probíhá zkušební ověřovací provoz dokončené instalace technologického zařízení na „Recyklaci odpadních vod“. Celkově za rok má být smluvně garantovaná úspora u odpadních vod v průměrné výši 71 %. Za 1. měsíc již bylo dosaženo úspory 68,26 %, což se výrazným způsobem projevilo na úspoře vody (téměř 500 m3 proti spotřebě v únoru).

Zimní stadión

Zimní stadion je v běžném provozu a provoz zimní sezóny 2021/2022 bude po dohodě s majitelem a SKLH ukončen 10. dubna 2022. V současnosti již pracujeme, ve spolupráci se zřizovatelem, na zadávacích podmínkách pro výběrové řízení na opravu střechy nad prostorem části stolního tenisu a na opravu hokejové kabiny.

Fotbalový stadión

Nyní řešíme zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou. V letošním roce jsme již dokoupili zbývající bezpečnostní fotbalové branky. Zájemci o pronájem hřiště s umělým travnatým povrchem sledujte naše webové stránky.

Tenisové kurty

dne 16.dubna 2022 bude realizován úklid tenisové nafukovací haly a začneme s přípravou tenisových kurtů na letní sezonu. Připravujeme zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7 (místo současných 3 kurtů vybudování nově 4 kurtů). Ve spolupráci se zřizovatelem bude dokončena projektová dokumentace na zadržování vody v přírodě pro tenisové kurty a fotbalový stadion.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Provoz v této budově není nijak omezen. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky.

Lyžařské běžecké tratě

Letošní sezóna byla ukončena. Sněhové podmínky jsou v posledních letech velmi špatné. Přesto děkujeme všem lyžařům za přízeň a věříme, že v příštích letech bude situace lepší.

Naše organizace se aktivně zapojila do pomoci Ukrajině. Turistická ubytovna na zimním stadionu byla z rozhodnutí majitele zaevidována mezi zařízení, které ubytovává uprchlíky z Ukrajiny. K dispozici je 35 míst v 8 pokojích. V současné době je zde již ubytováno 16 osob.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.