Říjen 2021

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu byla v říjnu 93,77 %. V tomto zařízení je běžný provoz v souladu s nařízením vlády ČR. Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz.

Rekreační areál Pilák

Areál byl pro veřejnost otevřený do 17. října. Na příští rok plánujeme s organizátorem Dračích lodí jejich přesunutí na hlavní pláž areálu v lokalitě pod cyklistickou stezkou, pokračování v opravě minigolfu a výměně některých sportovních prvků. Děkujeme všem za návštěvu v letošním roce a těšíme se na příští sezónu.

Autokempink Pilák

Provoz autokempinku byl uzavřený dne 3. října. Byly provedeny údržbářské a posezónní práce včetně úklidu. Celý areál byl zazimovaný a připravený na příští sezónu. Na letošní návštěvnosti se pozitivně projevil zvýšený zájem klientů o rekreaci v České republice, za což všem rekreantům děkujeme.

Relaxační centrum

V říjnu se návštěvnost Relaxačního centra zvýšila na 11814 klientů (z toho bazénovou část 9424, wellness 2336 a solnou jeskyni 54). V současné době je před dokončením výběrové řízení na dodavatele technologie na úspory energií. Po jeho ukončení bude následovat realizace celé akce, která by měla přinést roční úsporu nákladů na energie ve výši cca 1,4 mil. Kč.

Zimní stadión

Zimní stadion je v běžném provozu za dodržování nařízení vlády ČR. Do konce roku plánujeme opravu obou kompresorů. Na začátku září proběhla prohlídka zimního stadionu odbornou firmou za účelem stanovení dalšího postupu v přípravě oprav nebo rekonstrukce. Veřejné bruslení provozuje SKLH.

Fotbalový stadión

Na konci září proběhla prohlídka hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou s cílem připravit projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci. Podklady jsme dali do požadavků rozpočtu na rok 2022 a předali je zřizovateli.

Tenisové kurty

Venkovní kurty byly otevřeny pro veřejnost do 3. října. V sobotu 9. října byla postavena nafukovací hala, která je v provozu pro veřejnost od 11. října. Na příští rok plánujeme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7. Místo současných 3 kurtů plánujeme v této části areálu nově vybudovat 4 kurty. V souvislosti s tím bude řešeno i zadržování vody z přírody v lokalitě fotbalových tribun umístěných vedle kurtů.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP) –

Provoz v této budově není nijak omezen. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky.

Skatepark

Areál je pro veřejnost otevřený v souladu s nařízeními vlády ČR.

Rychlobruslařský ovál

Celý areál je otevřený pro veřejnost. V souladu se strategií města na odstranění tzv. reklamního smogu již nelze umístit reklamy na plotě kolem oválu mimo volebních bannerů za stanovených podmínek.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.