Září 2021

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu byla v září 92,88 %. V tomto zařízení probíhá běžný provoz v souladu s nařízením vlády ČR. Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz.

Rekreační areál Pilák

Areál bude otevřený pro veřejnost podle vývoje počasí. Pravděpodobně ukončíme provoz kolem poloviny října. Přijďte si k nám užít poslední letošní pěkné počasí, než bude areál uzavřený. Na příští rok plánujeme s organizátorem Dračích lodí jejich přesunutí na hlavní pláž areálu v lokalitě pod cyklistickou stezkou.

Autokempink Pilák

Provoz autokempinku byl uzavřený dne 3.10.2021. V současné době jsou prováděny údržbové práce a celý areál bude zazimovaný. Na letošní návštěvnosti se pozitivně projevil zvýšený zájem klientů o rekreaci v České republice.

Relaxační centrum

V září navštívilo Relaxační centrum celkem 8654 klientů (z toho bazénovou část 6816, wellness 1812 a solnou jeskyni 26). V současné době je zveřejněna výzva na úspory energií. Po ukončení výběrového řízení bude následovat realizace celé akce, od které si slibujeme roční úsporu nákladů na energie ve výši cca 1,2 mil. Kč.

Zimní stadión

V průběhu měsíce září jsme odstranili problémy, které vznikly při bělení ledu. Do konce roku plánujeme opravu min. jednoho kompresoru. Na začátku září proběhla prohlídka zimního stadionu odbornou firmou za účelem stanovení dalšího postupu v přípravě oprav nebo rekonstrukce.

Fotbalový stadión

Dne 30.9.2021 proběhla prohlídka hlavního fotbalového hřiště s přírodní trávou s cílem připravit projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci. Na celé akci se intenzivně pracuje.

Tenisové kurty

Venkovní kurty budou otevřeny pro veřejnost podle vývoje počasí. Dne 9.10.2021 proběhne plánované postavení kryté tenisové haly. Pro příští rok plánujeme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7. Místo současných 3 kurtů plánujeme v této části areálu nově vybudovat 4 kurty. V souvislosti s tím bude řešeno i zadržování vody z přírody v lokalitě fotbalových tribun umístěných vedle kurtů.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

Provoz v této budově není omezen. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky.

Skatepark

Areál je pro veřejnost otevřený v souladu s nařízeními vlády ČR.

Rychlobruslařský ovál

Celý areál je možné neomezeně využívat veřejností. V souladu se strategií města na odstranění tzv. „reklamního smogu“ již nelze umístit reklamy na plotě kolem oválu mimo volebních bannerů za stanovených podmínek. Dne 4. a 25.10.2021 proběhne na oválu jednorázově akce mobilní očkování. Dne 6.10.2021 budou mít občané možnost hlasovat v letošních parlamentních volbách na oválu formou Drive-in.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.