Srpen 2021

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu byla v srpnu 90,76 %. V tomto zařízení probíhá běžný provoz v souladu s nařízením vlády ČR. Zájemci o pronájem kanceláří sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz.

Rekreační areál Pilák

Areál je otevřený pro veřejnost za dodržování nařízení vlády ČR. Přijďte si k nám užít babí léto! Na příští rok plánujeme s organizátorem Dračích lodí jejich přesunutí na hlavní pláž areálu v lokalitě pod cyklistickou stezkou.

Autokempink Pilák

Autokempink je v provozu do 30.9.2021. Na letošní návštěvnosti se pozitivně projevuje zvýšený zájem klientů o rekreaci v České republice. Informace získáte na našich webových stránkách.

Relaxační centrum

V srpnu navštívilo Relaxační centrum celkem 12226 klientů (z toho bazénovou část 10904, wellness 1264 a solnou jeskyni 58). Postupně se zvyšuje zájem klientů, což pomáhá snižovat dlouhodobý finanční deficit. Do konce roku 2021 se plánuje realizace úsporných opatření – recyklace odpadních vod celkovým nákladem cca 4,6 mil. Kč s finanční návratností cca 3,3 roku.

Zimní stadión

Celý srpen je zimní stadion v provozu. V případě dostatku finančních prostředků bychom do konce roku rádi dokončili venkovní opravy fasády a nátěr konstrukčních prvků v zadním traktu areálu nebo opravu alespoň jednoho kompresoru. Na začátku září proběhne prohlídka zimního stadionu odbornou firmou za účelem stanovit další postup v přípravě oprav nebo rekonstrukce.

Fotbalový stadión

Areál fotbalového stadionu je otevřený a provoz probíhá v souladu s nařízeními vlády ČR. Na příští rok plánujeme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hlavní travnaté plochy.

Tenisové kurty

Venkovní kurty budou otevřeny pro veřejnost podle vývoje počasí. Pro příští rok plánujeme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů 5-7. Místo současných 3 kurtů plánujeme v této části areálu nově 4 kurty. V souvislosti s tím bude řešeno i zadržování vody z přírody v lokalitě fotbalových tribun umístěných vedle kurtů.

Skatepark

Areál je pro veřejnost otevřený v souladu s nařízeními vlády ČR.

Rychlobruslařský ovál

Celý areál je možné neomezeně využívat veřejností. V souladu se strategií města na odstranění tzv. „reklamního smogu“ již nelze umístit reklamy na plotě kolem oválu. Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.