Červenec 2021

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu byla v červenci 91,64 %. V tomto zařízení již probíhá běžný provoz v souladu s nařízením vlády ČR. Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsou v letošním roce odloženy plánované opravy, zejména u sociálních zařízení. Od 1.9.2021 je volná jedna kancelář a od 1.10.2021 druhá. Sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz

Rekreační areál Pilák

Areál je otevřený pro veřejnost za dodržování nařízení vlády ČR. Bylo dokončeno oplocení hřiště na plážový volejbal. Zveme všechny zájemce o rekreaci a sport. Přijďte si to užít!

Autokempink Pilák

Celý autokempink je v plném provozu. Na letošní návštěvnosti se pozitivně projevuje zvýšený zájem klientů o rekreaci v České republice. Informace získáte na našich webových stránkách.

Relaxační centrum

Návštěvnost byla v červenci omezena nejdříve na 50 %, následně na 75 % a od 1.srpna již není žádné omezení ohledně počtu návštěvníků. Samozřejmě platí pro vstup omezení v souladu s nařízením vlády ČR, které najdete v detailu na našich webových stránkách. V červenci navštívilo Relaxační centrum celkem 8743 klientů (z toho bazénovou část 7904, wellness 814 a solnou jeskyni 25). Do konce roku 2021 proběhne realizace úsporných opatření – recyklace odpadních vod celkovým nákladem cca 4,6 mil. Kč bez DPH s finanční návratností cca 3,3 roku.

Zimní stadión

Od 31.7.2021 již připravujeme ledovou plochu na novou sezonu. Zdůvodnění, proč je tomu tak, najdete na webových stránkách města v sekci „Dotazy a náměty“ ze dne 30.7.2021pod názvem Zimní stadion. Nepovažuji za nutné se k tomu více vyjadřovat. Pokud bude dostatek finančních prostředků, tak bychom do konce roku rádi dokončili venkovní opravy fasády a nátěr konstrukčních prvků v zadním traktu areálu, ale pravděpodobně tuto opravu budeme muset přesunout na další rok. Na začátku září proběhne prohlídka zimního stadionu odbornou firmou za účelem stanovit další postup v přípravě oprav nebo rekonstrukce.

Fotbalový stadión

Areál fotbalového stadionu je otevřený a provoz probíhá v souladu s nařízeními vlády ČR.

Tenisové kurty

Venkovní kurty jsou otevřené pro veřejnost a provozují se v souladu s nařízeními vlády ČR. V současné době řešíme zadržování vody z přírody v lokalitě fotbalových tribun u kurtů 5-7.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

provoz v této budově není nijak omezen. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání sledujte naše webové stránky, protože budeme mít volný soubor kanceláří cca od 1.9.2021.

Skatepark

Areál je pro veřejnost otevřený v souladu s nařízeními vlády ČR.

Rychlobruslařský ovál

Celý areál je možné neomezeně využívat pro veřejnost. V souladu se strategií města na odstranění tzv. „reklamního smogu“ již nelze umístit reklamy na plotě kolem oválu. Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.