Únor 2021

Hotelový dům Morava

Obsazenost hotelového domu byla v únoru 82,47 %. Stále přetrvávají omezení při ubytovávání turistů dle nařízení vlády ČR. Požádali jsme o dotaci v rámci programu Covid ubytování II. ve výši 93,6 tis. Kč. V roce 2021 plánujeme ve spolupráci s městem opravit sociální zařízení včetně nových rozvodů vody a elektrické energie ve 3 bytech nad sebou.

Relaxační centrum

Celý únor bylo středisko uzavřené v souvislosti s Covid – 19. Dostali jsme dotaci v rámci programu Covid – gastro uzavřené provozovny ve výši 537,2 tis. Kč, což alespoň z části pokryje provozní ztrátu. V roce 2021 se bude řešit projektová dokumentace a realizace akce, která je zaměřená na provozní úspory (recyklace bazénových vod).

Zimní stadión

Celý únor byl zimní stadion uzavřený v souvislosti s nařízením vlády ČR. Dostali jsme dotaci v rámci programu Covid – gastro uzavřené provozovny ve výši 158 tis. Kč, což z části pokryje provozní ztrátu. Požádali jsme o dotaci v rámci programu Covid ubytování II. ve výši 62,4 tis. Kč. V letošním roce bychom rádi dokončili venkovní opravy fasády a konstrukčních prvků v zadním traktu areálu včetně výměny plotu.

Fotbalový stadión

Areál fotbalového stadionu byl celý únor uzavřený a na základě žádosti jsme dostali dotaci v rámci programu Covid – gastro uzavřené provozovny ve výši 63,2 tis. Kč na částečné pokrytí provozních ztrát.

Tenisové kurty

Tenisová hala byla celý únor uzavřena v souladu s nařízením vlády ČR. Na základě žádosti jsme dostali dotaci v rámci programu Covid – gastro uzavřené provozovny ve výši 126,4 tis. Kč na částečné pokrytí provozních ztrát.

Budova na ulici Dolní 1 (ČP)

provoz v této budově není nijak omezen. K dispozici je jedna volná kancelář. Informace najdete na našich webových stránkách.

Skatepark

Od 1.3. 2020 je areál pro veřejnost uzavřený na základě doporučení vlády ČR.

Rychlobruslařský ovál

V areálu je umístěno odběrové místo na Covid – 19, které je funkční většinou v dopoledních hodinách. V souladu se strategií města na odstranění tzv. „reklamního smogu“ jsme vypověděli smlouvy o umístění reklam na plotě oválu a nově již nebudeme reklamy na plot umisťovat. V současné době je areál uzavřený a využívá se pouze jako odběrové místo.

Ostatní informace najdete na našich facebookových nebo webových stránkách www.sportispo.cz.