Aktuální podmínky pro vstup

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26.8.2021

Je vstup do areálu umožněn osobám,které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,a u pokladny předloží doklad s výjimkou dětí do 6let věku o:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

  •  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test určený pro sebetestování s negativním výsledkem. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.  

 

Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.

 

Antigenní test je možné zakoupit na místě v bufetu.