Aktuálně z Relaxačního centra

Vážení klienti.

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 7.6.2021

Došlo k navýšení kapacity na 50%. Do plaveckého bazénu může nově 115 osob, do wellness 17 osob a do solné jeskyně 3 osoby.

Vstup do areálu mohou osoby:

Které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, a u pokladny předloží doklad s výjimkou dětí do 6 let věku o:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem

f) osoba předloží potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem.

g) osoba předloží čestné prohlášením, resp. čestné prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy o absolvování povinného testování ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem.

Provozovatel má povinnost splnění podmínek kontrolovat. V případě nesplnění výše uvedených podmínek je povinen provozovatel osobu do areálu nevpustit.

Těšíme se na vaší návštěvu