Mokrou tašku od plavek již ve žďárském bazénu mít nebudete.

   V posledním měsíci roku 2023 doznalo Relaxační centrum ve Žďáru nad Sázavou několika novinek.

  Jednou z nich je zdokonalení původního systému spouštění semaforu u tobogánu, které bylo původně řízené časový intervalem, bez zohlednění skutečného průjezdu uživatele (tobogánu). Nově jsou do systému jízdy včleněny snímače průjezdu na startu a cíli. Tím dochází nejen ke zrychlení provozu tobogánu bez zbytečného čekání, ale také zvýšení bezpečnosti jeho uživatelů. Semafor nespustí zelenou barvu dříve, než vyjede předchozí návštěvník z tubusu, v cíli toboganové cesty. Celý systém je navíc doplněn displejem časomíry pro zaznamenání času průjezdu tobogánu, a to i v porovnání s časy průjezdů ostatních. Dochází tak nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale také ke zpestření v podobě soutěže o nejlepší průjezdné časy.

  Další novinka je umístěna v prostoru mezi sprchami a šatnami. Jedná se o dvě sušičky, přesněji odstředivky plavek. Jejich ovládání je intuitivně jednoduché. Stačí vložit mokré plavky do bubnu odstředivky, zavřít a na 10 sekund podržet víko. Během těchto, několika (mála) sekund dojde k odstranění 95% vody z vašich plavek. Domů si odnesete suché plavky.

   Než odejdete domů, můžete také vyzkoušet poslední z novinek roku 2023, kterou je vysoušeč vlasů s teplotou vzduchu 53°C o vysokém výkonu pro intenzivnější vysušení mokrých vlasů. Reagovali jsme tímto na Vaše časté, opodstatněné, připomínky. V roce 2024 budeme pokračovat s výměnou dalších, nevyhovujících vysoušečů vlasů.

Instalované sušičky plavek: