Volné prostory k pronájmu

Pronajímáme nebytové prostory v budově hotelového domu Morava na ulici Horní 22, v budově na ulici Dolní 165/1 a v budově zimního stadiónu ve Žďáru nad Sázavou.

Volné nebytové prostory na ulici Dolní 165/1 (Česká Pojišťovna)

Kancelář číslo Výměra m2 Nájem/rok bez DPH Služby/rok bez DPH Poznámka
204 44,16 44 160 20 772 volná celek
210 28,12 28 120 13 228 volná
 514   27,74   27 740  13 048 volná
603 73,51 69 352 35 384 volná celek

Volné nebytové prostory na ulici Horní 22 (HD Morava)

Kancelář číslo Výměra m2 Nájem/rok bez DPH
13  23,73                                           21 356                 volná           

Volné nebytové prostory na ulici Jungmannova 10 (Zimní stadión)

Kancelář číslo Výměra m2 Nájem/rok bez DPH

Kontakty

ředitel: MVDr.Vladimír Kovařík
mobil: +420 603 228 148
mail: kovarik@sportispo.cz
vedoucí úseku služeb: Ladislava Procházková 
mobil: +420 736 267 268
mail: prochazkova@sportispo.cz